Για τους developers

Οι υπηρεσίες 'APIs' από το Gravatar δε απαιτούν ταυτοποίηση λογαριασμού και βασίζονται σε απλές συνδέσεις HTTP GET. Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να μάθετε πως να δημιουργείτε αυτού του είδους τις συνδέσεις, τις διαθέσιμες επιλογές κλπ.

Gravatar URLs

Μάθετε πως να δημιουργήσετε τις διευθύνσεις URL που απαιτούνται για να την χρήση φωτογραφιών Gravatar και πληροφοριών προφίλ.

Εικόνες Gravatar

Τα Προφίλ του Gravatar

XML-RPC API